Skrive ut i fotoforretning/kopisenter

Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du lage et (utskriftsbestillingsmerke) på bildene på forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg.
Merknader
  • Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene til et minnekort, og ta så minnekortet med deg til fotoforretningen eller kopisenteret. [Detaljer]

  • Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan håndtere.

  • Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller kopisenteret ditt.

  • Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.

  • Du kan ikke stille inn antall utskrifter.

Liknende emne