Ta stillbilder/ta opp film

Kan ikke ta opp bilder.
Smilutløserfunksjonen virker ikke.
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
Opptaket tar lang tid.
Bildet er ute av fokus.
Zoomen virker ikke.
Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen.
Blitsen virker ikke.
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder den halvveis nede.
Fargene i bildet er ikke riktige.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
Det er mulig du vil se en mørk skygge på bildet.
Motivet har røde øyne.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
Det samme bildet tas flere ganger.
Kameraet skrangler når det ristes.
Kameraet lager klikkelyder når zoomen brukes.
Kameraet skrangler under filmopptak.