Vise bilder

Kan ikke spille av bilder.
Kan ikke spille av stereoskopiske bilder på kameraet.
Dato og klokkeslett vises ikke.
Kan ikke høre musikk under lysbildevisning.
Bildet vises ikke på TV-en.
3D-bildene vises ikke på TV-en, selv om kameraet er i [3D-visning]-modus.