GPS (kun DSC-HX100V)

Kameraet mottar ikke noe GPS-signal.
Alvorlig feil i stedsinformasjonen.
Det tar tid å triangulere, selv om [GPS-hjelpedata] er innhentet.
Steds- eller retningsinformasjon er ikke lagret.
Alvorlig feil i kompassinformasjonen.