Minnekort

Kan ikke sette inn noe minnekort.
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
Bilder blir lagret i internminnet også når det er satt inn minnekort i kameraet.