Internminne

Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til et minnekort.
Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.