Annet

Linsen dugger.
Kameraet slås av med objektivet ute.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
Dato og klokkeslett stemmer ikke.