Egendiagnose-display

Hvis det vises en kode som begynner med en bokstav, fungerer kameraets selvdiagnosefunksjon. De to siste sifrene (markert med ) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv om du har prøvd nedenstående løsningsforslag noen ganger, må kameraet ditt kanskje repareres.
Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:
E:95:
C:13:
E:61:
E:62:
E:91:
E:94: