Meldinger

Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
Må bare brukes med kompatibelt batteri.
Kamera overopphetes La det kjølne
Internminnefeil
Sett minnekortet inn på nytt.
Dette minnekortet er ikke formatert riktig.
Dette minnekortet er muligens ikke i stand til å lagre eller vise bilder korrekt.
Buffer overfylt. Skriving til medium ble ikke fullført i tide.
Minnekortet er låst. Kontroller skrivebeskyttelsestappen.
Dette er et skrivebeskyttet minnekort.
Data ble ikke skrevet riktig til minnekortet Gjenopprette data
Ingen bilder
Ingen stillbilder
Fant en fil som ikke ble gjenkjent
Mappefeil. Kan ikke lagre i valgte mappe. Velg en annen mappe.
Kan ikke opprette flere mapper
Tøm mappe
Mappe skrivebeskyttet.
Feil i fil.
Skrivebeskyttet mappe
Fil er beskyttet
Ikke visbar bildestørrelse
Fant ikke ansikt for retusjering
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
MP4 12M støttes ikke med dette minnekortet.
MP4 6M støttes ikke med dette minnekortet.
Slå strømmen av og på
Maksimalt antall bilder er allerede valgt.
Feil ved musikkavspilling
Feil ved musikkformatering
Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes.
Forbereder bildedatabasefil. Vennligst vent.
Uoverenstemmelser funnet i bildedatabasefilen. Ønsker du å reparere bildedatabasefilen?
Feil i bildedatabasefil. Kan ikke gjenopprette data.
Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig på grunn av høy intern temperatur.
Opptaket har stoppet opp på grunn av økt kameratemperatur.
Tilkobling mislyktes
Enkelte filer ble ikke sendt
Enkelte filer ble ikke mottatt