Minnekort

Minnekort

Typer av minnekort som kan brukes med dette kameraet, er "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort.
MultiMediaCard kan ikke brukes.
I denne Brukerveiledning, kalles lagringsmediene "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo" "Memory Stick Duo", mens SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort kalles SD-kort.
Merknader
 • For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler vi at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen lagringsenhet.

 • Hvis du lagrer og/eller sletter bilder gjentatte ganger, kan dataene på minnekortet fragmenteres. Filmer vil kanskje ikke kunne lagres eller spilles inn. I så fall må du lagre bildene dine på en PC eller annen lagringsenhet, og deretter [Formatere].

 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet.

 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes.

 • Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:

 • Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon

 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy

 • Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.

 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.

 • Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand.

 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.

 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.

 • Ikke utsett minnekortet for vann.

 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.

 • Sett inn et minnekort som passer inn i minnekortsporet. Setter du inn gal størrelse, vil det forårsake feil.

 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:

 • Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys

 • Steder som er utsatt for direkte sollys

 • Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer


Om å bruke minnekortadapter (selges separat)

"Memory Stick" medium

De ulike typene "Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal.

"Memory Stick"-typer
Opptak/avspilling
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3

*1 Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttet teknologi som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med kameraet.
*3 Filmer i [AVCHD-visning] og filmer med størrelsen [MP4 12M] og [MP4 6M] kan ikke tas opp til andre "Memory Stick"-medier enn "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo".

Når du bruker "Memory Stick Duo" i kortspor med standardstørrelse for "Memory Stick"

Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i den tilhørende adapteren (selges separat).
Adapter til "Memory Stick Duo"

Merknader om bruken av en "Memory Stick Micro" (selges separat)