Antall stillbilder

Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.
(Enheter: Bilder)

Størrelse
Internminne
Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 19 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
3
335
670
1350
2700
5400
10M
4
430
860
1700
3450
7000
5M
7
730
1450
2950
5900
11500
VGA
98
9600
19000
38500
40000
40000
16:9(12M)
3
355
710
1400
2850
5700
16:9(2M)
21
2100
4250
8600
17000
34500

Merknader
  • Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".

  • Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke vises i den faktiske bildestørrelsen.