Bruke kameraet i utlandet

Du kan bruke vekselstrømadapteren (inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Merk
  • Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil.