AVCHD-format

AVCHD-formatet er utviklet for at digitale videokameraer med høy oppløsning skal kunne ta opp et HD-signal (høyoppløsningssignal) med spesifikasjonen 1080i*1 eller 720p*2 med høyeffektiv teknologi for opptakskomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet er tilpasset til komprimering av videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til å komprimere bilder enda mer effektivt enn det konvensjonelle bildekomprimeringsformatet. MPEG-4 AVC/H.264-formatet gjør det mulig å lagre et høyoppløsningsvideosignal tatt opp med et digitalt videokamera på 8 cm DVD-er, harddisk, flashminne, minnekort osv.

Ta opp og spille av med kameraet

Kameraet ditt bruker AVCHD-formatet til å ta opp med den høyoppløsningsbildekvaliteten (HD) som er nevnt nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedier: Minnekort

*1 1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som bruker 1080 effektive skannelinjer og linjesprangsystemet.
*2 720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som bruker 720 effektive skannelinjer og det progressive systemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet AVCHD-format enn det ovennevnte, kan ikke spilles av med kameraet ditt.