GPS (kun DSC-HX100V)

Dette systemet gjør at du kan finne din eksakte posisjon på jorden. GPS-satellittene befinner seg i 6 baner, 20 000 km over jorden. GPS-systemet består av 24 eller flere GPS-satellitter.
En GPS-mottaker tar inn radiosignaler fra satellittene og beregner den aktuelle posisjonen til mottakeren, basert på baneinformasjon og signalenes overføringstid mm.
Å finne en stedsposisjon kalles "triangulering". En GPS-mottaker kan bestemme stedets lengde- og breddegrad ved å motta signaler fra 3 eller flere satellitter.
Om trianguleringsfeil
Om restriksjoner på bruk av GPS om bord på fly
Om andre restriksjoner
Om det geografiske koordinatsystemet