TransferJet-standard

TransferJet-kommunikasjon oppfyller kravene til nedenstående standard.

TransferJet standard:
Samsvarer med PCL Spec. Rev. 1.0

Protocol Class Name (kommunikasjonstype):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client