Ζουμ αναπαραγωγής

Μεγεθύνει την εικόνα που αναπαράγεται.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά T () κατά την αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας.

  1. Ρυθμίστε τη θέση με το /// στο κουμπί ελέγχου.

Το πλαίσιο στο κάτω αριστερό τμήμα της εικόνας δείχνει ποιο τμήμα της συνολικής εικόνας εμφανίζεται.
  1. Αλλάξτε την κλίμακα ζουμ με το μοχλό W/T (ζουμ).

Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά T () για μεγέθυνση και στην πλευρά W () για σμίκρυνση.
Πατήστε στο κουμπί ελέγχου για να ακυρώσετε το ζουμ αναπαραγωγής.

Για να αποθηκεύετε μεγεθυμένες εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια μεγεθυμένη εικόνα με τη χρήση της λειτουργίας περικοπής.
Πατήστε MENU [Ρετουσάρισμα] [Περικοπή (Νέο μέγεθος)].