Λίστα περιεχομένων

Αναζήτηση λειτουργιών

Πριν από τη χρήση

Λήψη

Προβολή

Χρήση λειτουργιών 3D

Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη)

Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή)

Αλλαγή ρυθμίσεων

Προβολή εικόνων σε τηλεόραση

Χρήση με τον υπολογιστή σας

Εκτύπωση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα