Προβολή εικόνων ριπής

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο αναπαραγωγής για συνεχόμενες (ριπή) λήψεις όταν η λειτουργία [Τρόπος προβολής] είναι ρυθμισμένη σε [Προβ. ημ/νίας] και η λειτουργία [Εμφάνιση ομάδας ριπής] είναι ρυθμισμένη σε [Εμφάν κύριας εικόνας μόνο].
Η λειτουργία [Τρόπος προβολής] είναι ρυθμισμένη σε [Προβ. ημ/νίας] και η λειτουργία [Εμφάνιση ομάδας ριπής] είναι ρυθμισμένη σε [Εμφάν κύριας εικόνας μόνο] στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Επιλέξτε τις εικόνες ριπής με το κουμπί ελέγχου και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες.


Κουμπί ελέγχου
Δράση
Αναπαραγωγή κλίσης
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες ριπής ως ταινία δίνοντας κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Επόμενη εικόνα
Προηγούμενη εικόνα
Αναδίπλωση
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες ριπής στο ευρετήριο.

Αναπαραγωγή κλίσης

Οι λήψεις ριπής αναπαράγονται ομαλά σαν μια ταινία.
  1. Πατήστε στο κουμπί ελέγχου για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής κλίσης.

  1. Δώστε κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, με το κέντρο της κάμερας ως άξονα.

  1. Για έξοδο από την αναπαραγωγή κλίσης, εκτελέστε οποιαδήποτε λειτουργία, όπως πάτημα του στο κουμπί ελέγχου.


Αναδίπλωση

Οι μικρογραφίες μιας σειράς εικόνων ριπής εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης LCD. Μια επιλεγμένη εικόνα μεγεθύνεται.
  1. Πατήστε στο κουμπί ελέγχου για να αναδιπλώσετε τις λήψεις ριπής.

Μια σειρά εικόνων ριπής εμφανίζονται σε ένα ευρετήριο.
Όταν εμφανίζονται εικόνες σε ένα ευρετήριο, η ένδειξη εμφανίζεται στην κύρια εικόνα.
  1. Πατήστε / για να εμφανίσετε κάθε εικόνα σε μια ομάδα ριπής.

  1. Κάντε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ εμφάνισης μίας εικόνας και εμφάνισης ευρετηρίου πατώντας το .

  1. Για να ακυρώσετε την προβολή, πατήστε .

Σχετικό θέμα