Κύλιση των πανοραμικών εικόνων για προβολή

Μπορείτε να κάνετε κύλιση πανοραμικών εικόνων αν πατήσετε το στο κουμπί ελέγχου ενώ εμφανίζονται πανοραμικές εικόνες. Για αναπαραγωγή/παύση της κύλισης, πατήστε ξανά . Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά W για να εμφανίσετε ξανά ολόκληρη την εικόνα.
A: Εμφανίζει την προβαλλόμενη περιοχή ολόκληρης της πανοραμικής εικόνας
Παρατήρηση
  • Μια πανοραμική εικόνα που είναι εγγεγραμμένη σε μέγεθος [Υψηλή ανάλυση] απαιτεί περισσότερο χρόνο για κύλιση σε σχέση με μια πανοραμική εικόνα κανονικού μεγέθους.

Σχετικό θέμα