Αν παρουσιαστούν προβλήματα

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κάμερα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
  1. Ελέγξτε τα στοιχεία στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κάμερά σας.

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός, όπως "C/E::" στην οθόνη, δείτε τη σελίδα "Οθόνη αυτοδιάγνωσης".
  1. Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε περίπου ένα λεπτό, εισάγετέ την ξανά και μετά ενεργοποιήστε.

  1. Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις. [Πληροφ.]

  1. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Sony.