Υπολογιστές

Το μέσο "Memory Stick PRO Duo" δεν αναγνωρίζεται από έναν υπολογιστή με υποδοχή μέσου "Memory Stick".
Ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει την κάμερα.
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.
Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση USB, το "PMB" δεν ξεκινά αυτόματα.
Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση USB, το "PMB Portable" δεν ξεκινά.
Η εικόνα δεν μπορεί να αναπαραχθεί στον υπολογιστή σας.
Η εικόνα και ο ήχος διακόπτονται από θόρυβο όταν προβάλλετε ταινίες σε υπολογιστή.
Μόλις εξαχθούν οι εικόνες στον υπολογιστή, δεν μπορούν να προβληθούν στην κάμερα.