Λοιπά

Ο φακός θολώνει.
Η κάμερα απενεργοποιείται με εκτεταμένο το τμήμα του φακού.
Η κάμερα θερμαίνεται όταν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η οθόνη ρύθμισης ρολογιού εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε την κάμερα.
Η ημερομηνία ή ώρα δεν είναι σωστή.