Οθόνη αυτοδιάγνωσης

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός που αρχίζει με ένα γράμμα της αλφάβητου, η λειτουργία αυτόματης διάγνωσης της κάμερας είναι ενεργοποιημένη. Τα δύο τελευταία ψηφία (που υποδηλώνονται με ) διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της κάμερας.
Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακόμη και αφού έχετε ακολουθήσει τις ενέργειες διόρθωσης αρκετές φορές, η κάμερα ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
C:32:
E:95:
C:13:
E:61:
E:62:
E:91:
E:94: