Μηνύματα

Αν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες.
Για χρήση με συμβατή μπαταρία μόνο.
Υπερθέρμανση κάμερας Αφήστε να κρυώσει
Σφάλμα εσωτερικής μνήμης
Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης.
Η κάρτα μνήμης δεν είναι σωστά φορμαρισμένη.
Αυτή η κάρτα μνήμης ίσως να μην μπορεί να εγγράψει ή να αναπαράγει σωστά εικόνες.
Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης. Η εγγραφή στο μέσο δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα.
Προστασία κάρτας μνήμης. Ελέγξτε πτερύγιο προστασίας εγγραφών.
Αυτή η κάρτα μνήμης είναι μόνο για ανάγνωση.
Η εγγραφή στην κάρτα μνήμης δεν ολοκληρώθηκε σωστά Ανάκτηση δεδομένων
Δεν υπάρχουν εικόνες
Καμία ακίνητη εικόνα
Βρέθηκε αρχείο που δεν αναγνωρίστηκε
Σφάλμα φακέλου. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε διαφορετικό φάκελο.
Η δημιουργία περισσότερων φακέλων δεν είναι δυνατή
Άδειασμα περιεχομένων φακέλου
Προστατευμένος φάκελος.
Σφάλμα αρχείου.
Φάκελος μόνο για ανάγνωση
Προστασία αρχείου
Υπέρβαση μεγέθους εικόνας
Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση προσώπου για ρετουσάρισμα
(Ένδειξη προειδοποίησης κουνήματος)
Το MP4 12M δεν υποστηρίζεται με αυτήν την κάρτα μνήμης.
MP4 6M δεν υποστηρίζεται με αυτήν την κάρτα μνήμης.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά
Μέγιστος αριθμός εικόνων έχει ήδη επιλεγεί.
Σφάλμα αναπαραγωγής μουσικής
Σφάλμα μορφής μουσικής
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία σε αρχεία που δεν υποστηρίζονται.
Προετοιμασία αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων. Περιμένετε.
Υπάρχουν ασυνέπ. στο αρχείο βάσης δεδ. εικόνων. Επιδιόρθωση του αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων;
Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων εικό- νων. Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων.
Η λειτουργία εγγραφής δεν διατίθεται λόγω υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας.
Η εγγραφή διακόπηκε λόγω αυξημένης θερμοκρασίας μηχανής.
Η σύνδεση απέτυχε
Μερικά αρχεία δεν στάλθηκαν
Μερικά αρχεία δεν λήφθηκαν