Polnjenje baterije


Baterija v napravi »WALKMAN« se polni, ko je »WALKMAN« priključen v delujoči računalnik z USB kablom (priložen modelu NWZ-S763/S764/S765) ali s kablom Micro USB in kablom za polnjenje (priložen modelu NWZ-S763BT/S764BT). Za podrobnosti o polnjenju s kablom Micro USB in kablom za polnjenje glejte [Detajli].
Ko pokazatelj preostale napolnjenosti baterije v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže , je polnjenje končano. (Čas polnjenja je približno 3 ure.)
Ko napravo »WALKMAN« uporabljate prvič ali če naprave »WALKMAN« dlje časa niste uporabljali, jo v celoti napolnite (dokler indikator napolnjenosti baterije na zaslonu ne pokaže ).
Namig
  • Način [Battery Care] skrajša čas uporabe, vendar lahko življenjsko dobo baterije podaljšate [Detajli].

Opomba
  • Po končanem polnjenju se bo zaslon izklopil.

Pokazatelj napolnjenosti baterije

Pokazatelj napolnjenosti baterije v območju informacij označi preostalo zmogljivost baterije.
Ko pokazatelj napolnjenosti baterije utripa, napolnite baterijo. Za trajanje baterije glejte [Detajli].

Opombe o polnjenju baterije

  • Če polnite napravo »WALKMAN«, ki je dlje časa niste uporabljali, je računalnik morda ne bo prepoznal ali pa se na zaslonu ne bo prikazalo nič. Napravo »WALKMAN« polnite približno 5 minut, nato bi moral spet delovati normalno.

  • Baterijo polnite pri temperaturi med 5 °C in 35 °C. Če polnite baterijo pri temperaturi, ki je izven tega obsega, se lahko prikaže ikona in polnjenje ne bo možno.

  • Baterijo lahko napolnite približno 500-krat, preden se popolnoma izrabi. Ta številka je odvisna od pogojev uporabe naprave »WALKMAN«.

  • Krmilni gumbi na napravi »WALKMAN« ne delujejo, ko je ta priključena v računalnik.

  • Preprečite izrabo baterije, tako da jo napolnite vsaj enkrat ali dvakrat na leto.

  • Naprave »WALKMAN« ne pustite dlje časa povezane s prenosnim računalnikom, ki ni priključen v napajanje, saj lahko naprava »WALKMAN« izprazni baterijo računalnika.

  • Preden računalnik vklopite, vnovič zaženete, zbudite iz stanja mirovanja ali ga izklopite, izključite napravo »WALKMAN« iz računalnika.

  • Med polnjenjem se lahko naprava »WALKMAN« segreje. To ni napaka.

Sorodne teme