Seznam vsebine

Uvod

Uporaba programske opreme

Uporaba slušalk Bluetooth

Glasba

»SensMe™ Channels«

Videoposnetki/ poddaje/ fotografije

FM radio

Ustvarjanje/ predvajanje zvočnih posnetkov

Bluetooth

Merilnik časa

Nastavitve

Odpravljanje težav

Pomembne informacije

Tehnični podatki