Uporaba menija možnosti

Elementi menija možnosti so odvisni od funkcije, saj vam omogočajo spreminjanje nastavitev posameznih aplikacij.
Meni možnosti odprete z gumbom OPTION/PWR OFF. Znova pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da zaprete meni možnosti.
  1. Gumb OPTION/PWR OFF

  1. 5-smerni gumb


V meniju možnosti lahko s 5-smernim gumbom izberete želeni element na zaslonu.
  • Gumbi /: izberete meni v meniju (Možnosti), meniju (Iskanje) in meniju [To Playback Screen]. (*1)

  • Gumbi /: izberete element menija.

  • Gumb : potrdite element.

(*1) Meni (Iskanje) ali ikona [To Playback Screen] na nekaterih zaslonih ne bosta prikazana.
Spodaj je prikazan postopek za nastavitev možnosti [Play Mode] na [Shuffle].
  1. Na zaslonu za predvajanje glasbe pritisnite gumb OPTION/PWR OFF.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite [Play Mode], nato pritisnite gumb in potrdite.

  1. Pritisnite gumb /// in izberite [Shuffle], nato pritisnite gumb in potrdite.

Sorodne teme