Deli in krmilniki (samo NWZ-S763BT/S764BT)

 1. Slušalke

 1. Izbirno stikalo (/)

 1. Antena Bluetooth (zračna)

 1. Gumb /POWER

 1. Pokazatelj (modri) (rdeči)

Prikazuje stanje komunikacije (modro) ali napajanja (rdeče).
 1. Priključek USB

 1. Gumb VOL +/–

 1. Gumb RESET

 1. Sponka

Za upravljanje slušalk Bluetooth


Če želite
Naredite to
Vklop/izklop
Pritisnite in držite gumb /POWER približno 2 sekundi. Ob zagonu pokazatelj utripa in naprava zapiska.
Predvajanje/premor
Pritisnite gumb /POWER.
Opravite povezovanje v par
Pritisnite in držite gumb /POWER približno 7 sekund.
Najti začetek prejšnje ali trenutne skladbe/najti začetek naslednje skladbe
Zasukajte izbirno stikalo na /.
Hitro previti nazaj/naprej
Zasukajte in držite izbirno stikalo na /.
Zvišati/zmanjšati glasnost
Pritisnite gumb VOL +/-.
Večkrat zvišati/zmanjšati glasnost
Pritisnite in držite gumb VOL +/-.


Namig
 • Če slušalke Bluetooth ne delujejo kot bi morale, z majhno konico ipd. pritisnite gumb RESET. Po ponastavitvi se informacije o povezavi v par ne bodo izbrisale. Slušalke Bluetooth lahko povežete z napravo »WALKMAN« s povezavo Bluetooth brez povezovanja v par.

Opomba
 • Slušalke Bluetooth (priloženo) niso namenjene uporabi, ki zahteva vodotesnost ali odpornost na curke.

 • Če slušalke Bluetooth izpostavite vodi ali znoju, lahko začnejo notranji deli rjaveti in povzročijo okvaro slušalk Bluetooth.

 • Preprečite, da bi se slušalke Bluetooth zmočile in jih ne uporabljajte v vlažnem okolju.

 • Krmilnih gumbov in priključka USB se ne dotikajte z mokrimi rokami.

 • S slušalk Bluetooth po uporabi in preden jih povežete z računalnikom ali napolnite s suho krpo obrišite vlago ali znoj.

 • Antene Bluetooth (zračna) med komunikacijo Bluetooth ne pokrijte z rokami ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji Bluetooth.