Iskanje skladb

Če na zaslonu za predvajanje glasbe ali zaslonu s seznamom izberete (Iskanje), lahko poiščete želeno skladbo.
  1. Na zaslonu za predvajanje glasbe ali na zaslonu s seznamom pritisnite gumb OPTION/PWR OFF.

  1. Izberite (Iskanje) želeni način iskanja želeno skladbo.

Namig
  • Pri razvrščanju elementov seznama beseda »The« na začetku imen izvajalcev ne bo upoštevana.

  • Seznami [All Songs], [Album], [Artist] in [Genre] so razvrščeni alfanumerično. Seznam [Release Year] je razvrščen v obratnem časovnem vrstnem redu. Na seznamu [Voice Recording] so mape prikazane v obratnem časovnem vrstnem redu, datoteke pa v časovnem vrstnem redu. Na seznamu [Folder] so najprej prikazane mape, ki so razvrščene po imenih, nato pa datoteke, ki so prav tako razvrščene po imenih. V tem primeru sistem ne razlikuje med malimi in velikimi tiskanimi črkami.

  • Iščete lahko skladbe iz [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder], [Voice Recording] ali [Received Songs].

Sorodne teme