Izbira albuma z brskanjem po naslovnicah (Premikanje po albumih)

Na zaslonu za predvajanje glasbe se lahko pomikate po naslovnicah in tako izberete album.
  1. Pritisnite gumb / na zaslonu za predvajanje glasbe.

  1. Pritisnite gumb /, če želite brskati po naslovnicah albumov.

  1. Naslovnica albuma

  1. Izberite naslovnico želenega albuma in pritisnite gumb .

Preklic brskanja

Pritisnite gumb BACK/HOME.
Namig
  • Naslovnica se prikaže samo, če so na voljo informacije o naslovnici. Naslovnico lahko nastavite s programom Media Go ali z drugo programsko opremo za prenos. Za podrobnosti o delovanju glejte Pomoč ali preverite pri izdelovalcu programske opreme.

Opomba
  • Funkcijo premikanja po albumih lahko uporabite le, če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Off] [Detajli].