Funkcija Karaoke

Če za [Karaoke/Language Study] izberete [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode], bo vokal trenutno predvajane skladbe utišan in prikazalo se bo besedilo skladbe (če je shranjeno v napravi »WALKMAN«). Spreminjate lahko tudi tonovski način skladbe.
Besedilo skladbe bo prikazano, če je v napravi »WALKMAN« shranjena datoteka LRC za izbrano skladbo. Datoteko LRC shranite v mapo, v kateri je skladba. »WALKMAN« bo sinhroniziral besedilo skladbe z njenim zvočnim ozadjem. Za podrobnosti o ustvarjanju datotek LRC glejte [Detajli].
Sorodne teme