Uporaba funkcije Karaoke

Vklop funkcije Karaoke

  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] želeno nastavitev.


Nastavitev
Opis
[Off]
Onemogoči funkciji Karaoke in Študija jezika.
[Language Study]
Vklopi funkcijo študije jezika [Detajli].
[Maximum Karaoke Mode]
Vklopi funkcijo Karaoke. Vokal skladbe bo utišan do najvišje možne mere.
[Minimum Karaoke Mode]
Vklopi funkcijo Karaoke. Vokal skladbe bo utišan, vendar slišen.

Opomba
  • Če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode], boste lahko z gumbom / spremenili tonovski način skladbe, premikanje po albumih pa ne bo možno. Tudi funkcija [Screen Off Timer] se ne bo zagnala [Detajli].

  • Funkcija DPC (Digitalni nadzor intonacije) [Detajli] je onemogočena, če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode].

  • Funkcija VPT (Surround) [Detajli] je onemogočena, če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode].

  • Učinek utišanja vokala je pri skladbah različen. Pri nekaterih skladbah je utišanje vokala komaj slišno.

  • Če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode], bo besedilo trenutno predvajane skladbe z datoteko LRC prikazano ne glede na nastavitev prikaza besedila [Detajli].

  • Če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode], lahko pri nekaterih skladbah pride do popačenja zvoka ali hrupa. Skladbe z bitno hitrostjo nad 128 kb/s praviloma vsebujejo manj popačenja in hrupa. Uvozite skladbe s CD-jev idr. v računalnik pri bitni hitrosti nad 128 kb/s in jih nato znova prenesite v »WALKMAN«.

Možnosti pri vklopu načina Karaoke

Spremenite lahko tonovski način skladbe, da jo boste lažje zapeli.
  1. Med predvajanjem lahko z gumbom / zvišate/znižate tonovski način.

Opomba
  • Po končani skladbi se tonovski način ponastavi in naslednja skladba se bo predvajala v izvirnem tonovskem načinu.

Sorodne teme