Uporaba menija možnosti glasbe


Meni možnosti glasbe lahko odprete, če pritisnete gumb OPTION/PWR OFF v glasbenem seznamu ali na zaslonu za predvajanje glasbe. Nato z gumboma / brskate po meniju možnosti. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu s seznamom albumov

Možnosti na zaslonu za predvajanje glasbe

  • [Delete This Song] (zvočni posnetki) [Detajli]

  • [Delete This Song] (prejeta skladba) [Detajli]

Možnosti na zaslonu za z glasbenim seznamom

Možnosti na zaslonu [Bookmark]

Prikazovanje zaslona s podrobnimi informacijami [Detailed Information]

  1. Na zaslonu za predvajanje glasbe pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Detailed Information].