Brskanje po zaslonu poddaj in uporaba zaslona


Zaslon za predvajanje zvočnih poddaj

 1. Območje informacij

 1. Pretečeni čas (*1)

 1. Skupni čas (*1)

 1. Vrstica napredka (*1)

 1. Ime epizode

 1. Ime izvajalca

 1. Ime poddaje

(*1) Ti elementi po nekaj sekundah izginejo.

Možnosti zaslona za predvajanje zvočnih poddaj


Če želite (pokazatelj na zaslonu)
Naredite to
Predvajati ()/zaustaviti () (*1)
Pritisnite gumb .
Hitro previti naprej ()/hitro previti nazaj ()
Pritisnite in držite gumb /.
Najti začetek epizode (*2)
Pritisnite gumb /.
Vrniti se na zaslon s seznamom
Pritisnite gumb BACK/HOME.

(*1) Če med premorom nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba na napravi »WALKMAN«, ta samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
(*2) Oba gumba / najdeta začetek epizode. Za predvajanje naslednje epizode pritisnite gumb BACK/HOME, da odprete seznam epizod, na katerem izberete želeno epizodo.

Zaslon za predvajanje videopoddaj

 1. Območje informacij

 1. Skupni čas

 1. Vrstica napredka

 1. Pretečeni čas

Ti pokazatelji čez nekaj časa izginejo.

Možnosti zaslona za predvajanje videopoddaj

Ko »WALKMAN« predvaja videoposnetek v ležeči usmeritvi, gumbi / in / zamenjajo svoje funkcije.

Če želite (pokazatelj na zaslonu)
Naredite to
Predvajati ()/zaustaviti () (*1)
Pritisnite gumb .
Hitro previti naprej ()/hitro previti nazaj () (*2) (*3)
 • Pritisnite gumb /. (*4)

 • Pritisnite in držite gumb /. (*5)

Pomakniti se na prejšnjo sceno (*6) ()/pomakniti se na naslednjo sceno (*6) ()
Pritisnite gumb (prejšnji)/ (naslednji).
Malo previti nazaj/malo previti naprej
Med premorom pritisnite gumb /.
Vrniti se na zaslon s seznamom
Pritisnite gumb BACK/HOME.

(*1) Če med premorom nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba na napravi »WALKMAN«, ta samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
(*2) Če epizodo hitro previjete naprej do konca, se predvajanje začasno ustavi. Če med predvajanjem epizodo hitro previjete nazaj na začetek, se predvajanje samodejno začne znova. Če epizodo med premorom hitro previjete nazaj na začetek, ostane predvajanje ustavljeno.
(*3) Pri nekaterih epizodah ti gumbi morda ne bodo delali na zgoraj opisani način.
(*4) Na voljo so 3 hitrosti previjanja naprej, med katerimi preklapljate z gumbom ( (× 10), (× 30), (× 100)). Na voljo so tudi 3 hitrosti previjanja nazaj, med katerimi preklapljate z gumbom ( (× 10), (× 30), (× 100)). Z gumbom prekinete izbrano funkcijo in preklopite na običajno predvajanje.
(*5) Hitrost previjanja naprej/nazaj lahko spreminjate tudi med premorom, vendar je hitrost odvisna od dolžine videoposnetka.
(*6) Če videoposnetek ne vsebuje poglavij, se položaj predvajanja pomika v 5-minutnih intervalih.
Sorodne teme