Uporaba menija možnosti poddaj


Meni možnosti poddaj lahko odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu za predvajanje poddaj ali na zaslonu s seznamom. Nato z gumboma / brskate po meniju možnosti. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu za predvajanje poddaj

Možnosti na zaslonu za s seznamom epizod

Možnosti na zaslonu [Podcast List]