Brisanje fotografij


V napravi »WALKMAN« lahko brišete fotografije.

Brisanje trenutno prikazane fotografije

  1. Na zaslonu za predvajanje fotografij pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Delete Photo] [Yes].

Brisanje fotografij na seznamu

  1. Na zaslonu s seznamom fotografij pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Select a Photo to Delete].

  1. Izberite fotografijo, ki jo želite izbrisati [Yes].

  1. Ponovite 3. korak, če želite izbrisati tudi druge fotografije.

  1. Pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon s seznamom fotografij.