Ročno prednastavljanje postaj [Save to Preset]

Ročno lahko prednastavite (največ 30) postaj.
  1. Na zaslonu [FM Radio] izberite želeno frekvenco.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Save to Preset].

Opomba
  • Prednastavljene številke bodo shranjene po vrsti od nizke do visoke frekvence.