Brisanje posnetih zvočnih datotek


V napravi »WALKMAN« lahko izbrišete datoteke zvočnih posnetkov.

Brisanje trenutno predvajane zvočne datoteke

 1. Na zaslonu za predvajanje zvočne datoteke pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete This Song] [Yes].

Brisanje zvočnih datotek na seznamu

 1. Na zaslonu za predvajanje zvočnih datotek pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Select a Song to Delete].

 1. Izberite glasovno datoteko, ki jo želite izbrisati [Yes].

 1. Ponovite 3. korak, če želite izbrisati tudi druge zvočne datoteke.

 1. Pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon s seznamom zvočnih datotek.

Brisanje mape

Z naslednjimi dejanji izbrišete vse zvočne datoteke v mapi ali mapo.
 1. Na zaslonu [Voice Recording] pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Select a Folder to Delete].

 1. Izberite mapo, ki jo želite izbrisati [Yes].

 1. Ponovite 3. korak, če želite izbrisati tudi druge mape.

 1. Pritisnite gumb BACK/HOME, da se vrnete na zaslon [Voice Recording].

Brisanje vseh map

S tem dejanjem izbrišete vse zvočne datoteke in mape.
 1. Na zaslonu [Voice Recording] pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Delete All Folders] [Yes].