Postopek za uporabo komunikacije Bluetooth

Če želite poslušati zvok iz avdionaprave Bluetooth v napravi »WALKMAN« upoštevajte naslednji postopek.
  1. Povežite »WALKMAN« in avdionapravo Bluetooth v par [Detajli].

  1. Vzpostavite povezavo Bluetooth med napravo »WALKMAN« in avdionapravo Bluetooth [Detajli].

  1. Predvajajte zvok z napravo »WALKMAN« [Detajli].