Poslušanje zvoka iz avdionaprave Bluetooth

Zvok iz avdionaprave Bluetooth, ki je povezana z napravo »WALKMAN« lahko poslušate po povezavi Bluetooth.
Opomba
 • Če želite poslušati zvok iz avdionaprave Bluetooth, jo povežite v par z napravo »WALKMAN« [Detajli].

 • Avdionaprava Bluetooth mora podpirati iste profile kot »WALKMAN« [Detajli].

 • Ko je vzpostavljena povezava Bluetooth z napravo »WALKMAN«, ni mogoče poslušati zvoka iz brezžičnih slušalk ali dodatne opreme, ki je priključena v priključek WM-PORT.

 • Ko je vzpostavljena povezava Bluetooth z napravo »WALKMAN«, FM radia ni možno poslušati. Če želite poslušati FM radio, uporabite žične slušalke.

 1. V meniju Domov izberite [Bluetooth] [Connect to Audio Device].

 • Če ni registriranih avdionaprav Bluetooth, z gumbom OPTION/PWR OFF odprite meni možnosti in izberite [Search for a Device]. Znova poskusite iskanje naprav, tako da izberete [Search Again].

 1. Izberite želeno napravo.

 • Prikaže se zaslon, ki vas obvesti o postopku vzpostavljanja povezave. Tudi v napravi »WALKMAN« se prikaže stanje povezave s pokazateljem za Bluetooth [Detajli].

 • Ko je vzpostavljena povezava Bluetooth, se prikaže .

 1. Predvajajte zvok z napravo »WALKMAN«.

 • Če se predvajanje ne začne, ko upravljate avdionapravo Bluetooth, izberite avdiodatoteko in jo predvajajte z napravo »WALKMAN«.

Namig
 • Ko »WALKMAN« vzdržuje povezavo Bluetooth, vendar ne predvaja zvoka, pokazatelj Bluetooth neprekinjeno in počasi utripa. »WALKMAN« ohrani to stanje približno en dan. Čas vzdrževanja tega stanja v napravi »WALKMAN« je odvisen od priključene naprave.

 • »WALKMAN« lahko po vklopu samodejno preklopi v stanje pripravljenosti in tako vzpostavi povezavo Bluetooth z avdionapravo Bluetooth [Detajli].

 • Če prekinete povezavo Bluetooth v avdionapravi Bluetooth, bo »WALKMAN« preklopil v stanje pripravljenosti na vzpostavitev povezave. Če se povezava ne vzpostavi v 5 minutah, se funkcija Bluetooth samodejno izklopi.

 • Avdionaprava Bluetooth omogoča naslednje brezžične funkcije:

 • Predvajanje/premor.

 • Hitro previjanje naprej/nazaj.

 • Skok na začetek naslednje skladbe.

 • Skok na trenutno predvajano skladbo.

 • Pri nekaterih napravah lahko brezžično prilagajate glasnost z gumbom VOL +/- na napravi »WALKMAN«.

 • Če je za več naprav prikazano isto ime, preverite naslov BD želene naprave. Za podrobnosti o naslovih BD avdionaprav Bluetooth glejte ustrezne priročnike.

Opomba
 • Razlog za preskakovanje zvoka je lahko okolje, v katerem uporabljate napravo, ali nastavitve. Težavo lahko zmanjšate na naslednje načine.

 • Povežite »WALKMAN« in avdionapravo Bluetooth v par.

 • Za [Wireless Playback Quality] izberite [Prioritize Connection] [Detajli].

 • Za [DPC (Speed Control)] izberite [Off] [Detajli] in za [Karaoke/Language Study] izberite [Off] [Detajli].

Funkcije, ki niso združljive s funkcijo Bluetooth


Delovanje ali funkcija
Stanje
Priključitev dodatne opreme za napajanje (*1)
»WALKMAN« sprejme polnjenje in ohrani komunikacijo Bluetooth.
Povezava USB (*1)
»WALKMAN« se odzove na povezavo USB in ustavi komunikacijo Bluetooth.
Uporaba žičnih slušalk
»WALKMAN« ne pošlje zvokov v komunikaciji Bluetooth.
Pisk
»WALKMAN« ne pošlje piskov v komunikaciji Bluetooth.

(*1) Priključitev dodatne opreme v priključek WM-PORT naprave »WALKMAN«.