Pošiljanje datoteke

Datoteko lahko iz naprave »WALKMAN« po povezavi Bluetooth pošljete v drugo napravo.
 1. Napravo Bluetooth preklopite v stanje pripravljenosti za sprejem datoteke.

 • Za podrobnosti o sprejemanju datoteke glejte ustrezne priročnike.

 1. Na zaslonu za predvajanje skladbe, videoposnetka, epizode poddaje ali fotografije pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

 1. Izberite [Send File].

 • Pri pošiljanju datoteke se prikaže opozorilo glede avtorskih pravic. Upoštevajte navodila na zaslonu.

 1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti, nato izberite [Search for a Device].

 • Ko se prikaže zaslon za vnos gesla (*1), z gumbi / izberite številko in z gumbi / premikate kazalko. Po vnosu gesla ga z gumbom potrdite.

(*1) Za izraz »geslo« se uporablja tudi »koda za prijavo«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »ključ za prijavo«. Za podrobnosti o vnosu gesla v avdionaprave Bluetooth glejte ustrezne priročnike.
 1. Izberite želeno napravo.

 • Prikaže se zaslon, ki vas obvesti o postopku vzpostavljanja povezave. Tudi v napravi »WALKMAN« se prikaže stanje povezave s pokazateljem za Bluetooth [Detajli].

Namig
 • Če želite datoteko poslati v napravo Bluetooth, v katero ste že pošiljali datoteke, preskočite 4. korak.

Opomba
 • »WALKMAN« ne podpira pošiljanja datotek, ki so zaščitene s tehnologijo za digitalno upravljanje pravic (»WM-DRM«) za Windows Media.

 • Med pošiljanjem datoteke se trenutno predvajana datoteka ustavi.

 • Datotek LRC ali sličic videodatoteke ni mogoče pošiljati.

 • Naslovnic za skladbe ni mogoče pošiljati.

 • Ko »WALKMAN« v napravo Bluetooth pošlje skladbo, se predvajanje ustavi.

 • V skladu z veljavnim zakonom o avtorskih pravicah je brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic morda prepovedano prenesti vsebino za druge namene kot je osebno/zasebno uporabo.