Prejemanje datoteke

»WALKMAN« lahko prejema datoteke iz naprave Bluetooth po povezavi Bluetooth.
 1. V meniju Domov izberite [Bluetooth] [Receive File].

 1. Napravo Bluetooth preklopite v stanje pripravljenosti za pošiljanje datoteke.

 • Za podrobnosti o pošiljanju datoteke glejte ustrezne priročnike.

 1. Pošljite datoteko iz naprave Bluetooth v napravo »WALKMAN«.

 1. Po prejemu datoteke pritisnite gumb BACK/HOME.

 • »WALKMAN« bo preklopil iz stanja pripravljenosti.

Namig
 • Prejete datoteke so shranjene v mapo [RECEIVED] v napravi »WALKMAN«.

 • Če prejmete več datotek z istim imenom, bo na koncu imena in pred pripono dodana številka.

 • Na zaslonu prejete datoteke bo pod imenom modela prikazana alfanumerična koda. Ta koda velja le za vaš »WALKMAN« in omogoča, da ga naprave Bluetooth prepoznajo.

Opomba
 • Ko naprava »WALKMAN« prejme datoteko, se predvajanje ustavi.

 • Prejeta datoteka je lahko velika največ 4 GB.