Prikaz besedila skladb [Display Lyrics]

Besedilo skladbe lahko prikažete, če je v napravi »WALKMAN« na voljo datoteka LRC za skladbo. Če želite izvedeti, kako ustvariti datoteke LRC, glejte [Detajli].
Opomba
  • Nekaterih oblik datotek LRC ni možno predvajati v napravi »WALKMAN«.

  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Display Lyrics] želeno nastavitev prikaza.


Nastavitev
Opis
[On]
Prikaže besedilo, če je za trenutno predvajano skladbo na voljo datoteka LRC.
[On (Screen Always On)]
Prikaže besedilo, če je za trenutno predvajano skladbo na voljo datoteka LRC. Zaslon naprave »WALKMAN« se ne bo izklopil med predvajanjem, ne glede na to, ali obstaja datoteka LRC za trenutno skladbo.
[Off]
Ne prikaže besedila. (*1)

(*1) Če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode], bo besedilo prikazano ne glede na to nastavitev [Detajli].
Opomba
  • Če besedilo ni prikazano pravilno, shranite datoteko LRC v kodiranju UTF-8 in jo znova prenesite v »WALKMAN«.

  • »WALKMAN« lahko prikaže največ 1.024 vrstic besedila za posamezno skladbo.

  • Na zaslonu za predvajanje poddaj ni mogoče prikazati besedila [Detajli].