Nastavitev sprejema [Scan Sensitivity]

Spremenite lahko občutljivost sprejema FM radia. Pri izbiranju postaj lahko FM-sprejemnik zaradi previsoke občutljivosti sprejema neželene postaje. V tem primeru za sprejem izberite nastavitev [Low].
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [FM Radio Settings] [Scan Sensitivity] [Low] ali [High].