Izbira ravni kakovosti snemanja [Bit Rate Settings]

Izberete lahko bitno hitrost zvočnih posnetkov. Visoka bitna hitrost zagotovi višjo kakovost zvoka, zahteva pa več pomnilnika.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Recording Settings] [Bit Rate Settings] želeno nastavitev.

  • Višja bitna hitrost: [MP3 256kbps]

  • Normalna bitna hitrost: [MP3 128kbps]

  • Nizka bitna hitrost: [MP3 64kbps]