Nastavitev kakovosti zvoka [Wireless Playback Quality]

Kakovost zvoka pri komunikaciji Bluetooth nastavite z bitno hitrostjo (pretakanje zvoka A2DP).
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Bluetooth Settings] [Wireless Playback Quality] želeno kakovost zvoka.


Nastavitev
Opis
[Prioritize Connection]
Kakovost zvoka bo morda nižja od ostalih načinov, vendar bo povezava verjetno ostala stabilna. Če povezava ni stabilna, je priporočeni način [Prioritize Connection].
[Prioritize Sound Quality]
Poslani zvok bo visoke kakovosti, vendar lahko postane povezava nestabilna.