Uporaba zvočnih učinkov [Sound Effect Preset]

Izberete lahko, ali bodo zvočni učinki uporabljeni ali ne ([Equalizer] [Detajli], [VPT (Surround)] [Detajli], [DSEE (Sound Enhance)] [Detajli] in [Dynamic Normalizer] [Detajli]). Če zvočne učinke vklopite, bodo uporabljeni vsi učinki.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Bluetooth Settings] [Sound Effect Preset] želeno napravo želeno nastavitev.

  • Če izberete [On], bo uporabljena nastavitev zvočnih učinkov.

Opomba
  • Nastavitev zvočnih učinkov v avdionapravi Bluetooth ne morete spreminjati z napravo »WALKMAN«.

  • Funkcija [Clear Stereo] med komunikacijo Bluetooth ne deluje.