Vklop in izklop alarma [Alarm On/Off]

  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm On/Off] želeno nastavitev.

Opomba
  • Ko je alarm vklopljen, se v območju informacij prikaže .