Nastavitev časa alarma [Alarm Time]

  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Time]

  1. Z gumbom / izberite uro, nato z gumbom / spremenite vrednost.

  1. Po postopku v 2. koraku nastavite še minute.

  1. Pritisnite gumb , da potrdite nastavitev.