Izbira zvoka alarma [Alarm Sound Settings]

Za alarm lahko določite skladbo. Ko se alarm sproži, se bo izbrana skladba predvajala, dokler je ne ustavite.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Sound Settings] želeno nastavitev.


Nastavitev
Opis
[Default Alarm Sound]
Ko se alarm sproži, se predvaja vnaprej nastavljeni zvok alarma.
[Alarm Song]
Ko se alarm sproži, se predvaja izbrana skladba.

Izbira skladbe alarma

  1. V meniju Domov izberite [Music] želeni način iskanja želeno skladbo.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Set As Alarm Song].